บริษัท พรอสเพอร์ เชอร์วิส ซัพพลาย

 

               เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เริ่มต้นดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแคชเชียร์ ผ้าหมึก ให้บริษัทและร้านค้าต่างๆ ในปี 2542 ได้เปิดบริการธุรกิจรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ เช่น สติกเกอร์ โบว์ชัวร์ กล่องบรรจุภัณฑ์ หนังสือ ฯลฯ และกิจการก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นลำดับปี 2550 ได้ก่อตั้ง บริษัทพรอสเพอร์ พริ้นติ้ง (1996) จำกัด เพื่อรองรับการขยายกิจการ               
            ปัจจุบันบริษัท มีส่วนงานออกแบบดีไซน์ สำหรับกรณี ที่ลูกค้าที่มีความต้องการ ที่จะให้บริษัทออกแบบไม่ว่าจะเป็น งานหนังสือ บรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ โบว์ชัวร์ โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญ 

ในส่วนของระบบพิมพ์

บริษัทมีเครื่องพิมพ์ตั้แต่เครื่องพิมพ์ 1 สี ไปจนถึงเครื่องพิมพ์ 4 สี ทั้งเครื่องพิมพ์ขนาด ตัด 2 และตัด 4 โดยเครื่องจักรแต่เครื่อง สามารถเลือกใช้ให้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะสั่งจำนวนมากหรือน้อย บริษัทก็สามารถเสนอราคาได้อย่างเหมาะสมทำให้ท่านประหยัดงบประมาณในการสั่งงานในแต่ละครั้ง 

ในส่วนงานหลังพิมพ์

บริษัทมีเครื่องจักรที่พร้อมสำหรับงานด้านหลังพิมพ์อย่างลงตัว เช่น เครื่องปะกล่อง เครื่องพับหนังสือ เครื่องปั้มทองเค เครื่องปั๊มกล่อง เครื่องเย็น ฯลฯ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพงานได้อย่างใกล้ชิด ทำให้มีทั้งประสิทธิภาพ และคุณภาพ          

การควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานก่อนพิมพ์ ระหว่างพิมพ์และหลังพิมพ์และมีฝ่าย QC เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งงานถึงมือลูกค้าทำให้มั่นใจถึงคุณภาพและบริการ ตลอดจนราคาที่ยุติธรรม